Inwestycje firmowe

Venture capital

Peter // lip 16th, 2012
Venture capital
Dobre zarządzanie zasobami finansowymi może zaprocentować w przyszłości. Fundusze venture capital nastawione są na zysk. Zdarza się, że firmy te współpracują z bankami a nawet innymi... 
More »

Kontrakty SWAP

Swap procentowy

Peter // lip 19th, 2012
Swap procentowy
Najbardziej popularnym typem kontraktu wymiany jest standardowy swap procentowy, zwany także plain vanilla. W kontrakcie tym strona B zobowiązuje się wypłacać stronie A przez określoną... 
More »

Giełda

Warszawski Indeks Giełdowy WIG

Peter // cze 5th, 2013
Warszawski Indeks Giełdowy WIG
Przykładem indeksu kapitałowo-ważonego jest Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), który jest indeksem dochodowym. Datą bazową indeksu WIG jest dzień pierwszej sesji giełdowej – 16 kwietnia... 
More »

Inwestycje prywatne

Architektura rynku kapitałowego

Peter // paź 23rd, 2012
Architektura rynku kapitałowego
Po rozprowadzeniu emisji na rynku pierwotnym instrumenty finansowe są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Stają się towarami, których ceny kształtuje sam rynek. Zarówno rynek... 
More »

Strategie finansowe

Arbitraż

Peter // lip 20th, 2012
Arbitraż
Mówimy, że na rynku występuje możliwość arbitrażu (arbitrage opportunity), jeśli inwestorzy mają możliwość zarobienia na tym rynku pieniędzy bez ponoszenia ryzyka. Strategie polegające... 
More »

Papiery wartościowe

Prawa do akcji

Peter // cze 5th, 2013
Prawa do akcji
Czas, jaki upływa od momentu zapisania się na akcje nowej emisji oferowane w publicznej subskrypcji do ich pierwszego notowania na giełdzie może zniechęcać niektórych potencjalnych inwestorów... 
More »

© 2012 VisionofInvestment.com - Inżynieria Finansowa .Zarządzanie kapitałem i aktywami.