Inwestycje firmowe

Salony urody mają łatwiej

// sie 26th, 2014
Salony urody mają łatwiej
W dobie wszechobecnego Internetu dbanie o wizerunek firmy w sieci wydaje się być rzeczą niezbędną. Wyniki programu Trusted Trader jednoznacznie ukazują, że użytkownicy sieci prawie zawsze... 
More »

Kontrakty SWAP

Swap procentowy

// lip 19th, 2012
Swap procentowy
Najbardziej popularnym typem kontraktu wymiany jest standardowy swap procentowy, zwany także plain vanilla. W kontrakcie tym strona B zobowiązuje się wypłacać stronie A przez określoną... 
More »

Giełda

Warszawski Indeks Giełdowy WIG

// cze 5th, 2013
Warszawski Indeks Giełdowy WIG
Przykładem indeksu kapitałowo-ważonego jest Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), który jest indeksem dochodowym. Datą bazową indeksu WIG jest dzień pierwszej sesji giełdowej – 16 kwietnia... 
More »

Inwestycje prywatne

Architektura rynku kapitałowego

// paź 23rd, 2012
Architektura rynku kapitałowego
Po rozprowadzeniu emisji na rynku pierwotnym instrumenty finansowe są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Stają się towarami, których ceny kształtuje sam rynek. Zarówno rynek... 
More »

Strategie finansowe

Arbitraż

// lip 20th, 2012
Arbitraż
Mówimy, że na rynku występuje możliwość arbitrażu (arbitrage opportunity), jeśli inwestorzy mają możliwość zarobienia na tym rynku pieniędzy bez ponoszenia ryzyka. Strategie polegające... 
More »

Papiery wartościowe

Prawa do akcji

// cze 5th, 2013
Prawa do akcji
Czas, jaki upływa od momentu zapisania się na akcje nowej emisji oferowane w publicznej subskrypcji do ich pierwszego notowania na giełdzie może zniechęcać niektórych potencjalnych inwestorów... 
More »

© 2012 VisionofInvestment.com - Inżynieria Finansowa .Zarządzanie kapitałem i aktywami.